Akademia Umiejętności Językowych

Projekt „PRACA BEZ BARIER – AKADEMIA UMIEJĘTNOŚCI JĘZYKOWYCH” współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

W ramach projektu wsparciem zostanie objętych 570 osób (342 Kobiety i 228 Mężczyzn) w wieku 25 lat i więcej, zamieszkałych na terenie województwa podkarpackiego. Uczestnicy będą mogli podnieść, uzupełnić oraz potwierdzić umiejętności w zakresie języka angielskiego na poziomie A lub B. Wśród uczestników będzie:

• Min. 57 osób: osoby z niepełnosprawnościami
• Min. 114 osób: osoby 50+
• Min. 513 osób: osoby pozostające bez zatrudnienia przez okres co najmniej ostatnich 6 miesięcy przed przystąpieniem do projektu

Głównym celem projektu jest: nabycie przez Uczestników/Uczestniczki Projektu umiejętności, posługiwania się językiem angielskim na pełnym poziomie A lub B oraz przygotowanie ich do uzyskania zewnętrznego certyfikatu TELC na poziomie A2 lub B2. Uczestnicy/Uczestniczki poznają zwroty i wyrażenia niezbędne w różnych sytuacjach związanych ze środowiskiem pracy.

Kursy realizowane będą w wymiarze 240 godzin dydaktycznych:
POZIOM A = (120 godzin dydaktycznych poziom A1 i 120 godzin dydaktycznych poziom A2)
lub
POZIOM B = (120 godzin dydaktycznych poziom B1 i 120 godzin dydaktycznych poziom B2)

Zajęcia organizowane będą do maja 2018 r. w trybie dziennym, popołudniowym i weekendowym, w zależności od preferencji zakwalifikowanych osób do projektu.

Uczestnicy/Uczestniczki, którzy ukończą kurs otrzymają zaświadczenia o uczestnictwie w kursie oraz zostaną skierowani/e na egzamin zewnętrzny na poziomie A2 lub B2, umożliwiający uzyskanie certyfikatu TELC.

Egzaminy będą przeprowadzane w okresie marzec – maj 2018 r.

Całkowita wartość projektu: 1 998 751,96 zł
Kwota dofinansowania: 1 798 875,96 zł

Projekt dostosowany do potrzeb osób z niepełnosprawnościami.