Praca bez barier > Aktualności > Praca bez barier > Wydłużenie okresu realizacji projektu

Wydłużenie okresu realizacji projektu

W związku ze zmianami w projekcie informujemy, że projekt będzie trwał do 30 września 2018 r.
Realizacja kursów i egzaminów będzie zgodna z zamieszczanymi harmonogramami.

.