Jeśli chcesz poszerzyć swoje umiejętności językowe i nauczyć się płynnie wyrażać w języku angielskim, nasza wirtualna lekcja jest właśnie dla Ciebie. Odkryjesz, jak tworzyć zdania, zadawać pytania i wyrażać przeczenia w czasie Present Simple. Dowiesz się również, jak używać charakterystycznych słówek, poznasz przykłady zdań oraz opanujesz zastosowanie tego czasu gramatycznego w różnych sytuacjach.

Aby skonstruować zdanie w czasie Present Simple, należy dodać odpowiednią formę czasownika do podmiotu. W przypadku trzeciej osoby liczby pojedynczej, należy dodać końcówkę „s” lub „es” do czasownika. Na przykład, czasownik „to eat” (jeść) w trzeciej osobie liczby pojedynczej przyjmuje formę „he eats” (on je) lub „she eats” (ona je).

Zastosowanie czasu Present Simple na przykładzie zdań pytających i twierdzących

Prawda jest taka, że Present Simple znajduje szerokie zastosowanie podczas codziennych rozmów w formie podstawowej. Dlatego właśnie tego czasu powinniśmy się sumiennie uczyć i stawiać go sobie jako pierwsze zadanie do opanowania. Present Simple jest używany do opisywania czynności wykonywanych regularnie, wyrażania faktów naukowych, przedstawiania rutyn i harmonogramów. Przykładowo, możemy powiedzieć: „I eat breakfast every day” (Jem śniadanie codziennie) lub „Water boils at 100 degrees Celsius” (Woda wrze przy 100 stopniach Celsjusza).

Charakterystyczne słówka – użycie, wyrażenia, przykłady zdań twierdzących i odpowiednich wyrazów

Aby używać czasu Present Simple precyzyjnie, warto znać charakterystyczne słówka, które często pojawiają się w związku z tym czasem gramatycznym. Oto kilka przykładów, kiedy te zwroty powinny występować:

 • Every „They have Spanish class every Monday” (Oni mają lekcję hiszpańskiego każdego poniedziałku). „She brushes her teeth every morning and evening” (Ona myje zęby każdego ranka i wieczora).
 • Usually „We usually have dinner at 7 PM” (Zazwyczaj jemy obiad o 19:00). „He usually takes a walk after work” (On zwykle idzie na spacer po pracy).
 • Often „I often listen to music while studying” (Często słucham muzyki podczas nauki). „They often go camping during the summer holidays” (Oni często jeżdżą na biwak w czasie wakacji letnich).
 • Sometimes „She sometimes forgets her keys and has to call for help” (Ona czasami zapomina kluczy i musi prosić o pomoc). „We sometimes meet up for coffee on weekends” (Czasami spotykamy się na kawę w weekendy).
 • Always „He always arrives at work on time” (On zawsze przychodzi do pracy na czas). „The restaurant always serves delicious food” (Restauracja zawsze podaje pyszne jedzenie).

Pytanie, odpowiedź i przeczenie – budowanie zdań, konstrukcja

Present Simple używamy również do tworzenia pytań i negacji. Aby zadać pytanie, należy umieścić czasownik „do” przed podmiotem zdania. Na przykład: „Do you like coffee?” (Czy lubisz kawę?). W przypadku trzeciej osoby liczby pojedynczej, używamy czasownika „does”, np. „Does he play the guitar?” (Czy on gra na gitarze?). Negację tworzymy za pomocą „do not” lub „does not” w przypadku trzeciej osoby liczby pojedynczej. Na przykład: „I do not speak Spanish” (Nie mówię po hiszpańsku) lub „She does not eat meat” (Ona nie je mięsa).

Przykłady zdań w pierwszej i trzeciej osobie liczby pojedynczej („how often”,„when”,„where”,) poprawna forma zdań

Aby lepiej zrozumieć praktyczne zastosowanie czasu Present Simple, przyjrzyjmy się kilku przykładom zdań:

 • „I eat breakfast every morning” (Jem śniadanie codziennie).
 • „They play football on Saturdays” (Oni grają w piłkę nożną w soboty).
 • „She works in an office” (Ona pracuje w biurze).
 • „We live in a small town” (Mieszkamy w małym mieście).
 • „He plays the guitar” (On gra na gitarze).
 • „They speak Spanish fluently” (Oni płynnie mówią po hiszpańsku).
 • „She enjoys reading books” (Ona lubi czytać książki).
 • „We go swimming in the summer” (Chodzimy popływać latem).
 • „He takes the bus to work” (On jedzie autobusem do pracy).
 • „They watch movies on weekends” (Oni oglądają filmy w weekendy).

Dodatkowe informacje

Jeśli chcesz rozwijać swoje umiejętności, istnieje wiele dostępnych ćwiczeń i materiałów edukacyjnych online. Dzięki nim będziesz mógł lepiej poznać formy czasownika, zrozumieć różne konteksty użycia oraz nauczyć się konstruować zdania zgodnie z regułami gramatycznymi.

Ćwiczenia z czasownikiem 'be’ i budową zdania w Present Simple: osoba, liczba pojedyncza, częstotliwość

W ramach nauki czasu Present Simple, warto poświęcić czas na zajęcia z czasownikiem „be” oraz budową zdania. Kursy te pozwolą nam lepiej zrozumieć i opanować tę formę czasu teraźniejszego prostego. Przećwiczmy różne kombinacje, zwracając uwagę na odpowiednie użycie czasownika „be” w zależności od osoby i liczby pojedynczej. Dodatkowo, skupimy się na wyrażaniu częstotliwości za pomocą przysłówków, budowie zdań twierdzących oraz tworzeniu zdań negujących i pytających.

Przykłady ćwiczeń mogą obejmować zdania takie jak (przysłówki częstotliwości)

 • She is a doctor. (Ona jest lekarzem)
 • They are students. (Oni są studentami)
 • I am often busy in the morning. (Często jestem zajęty rano)
 • He is never late for work. (On nigdy nie spóźnia się do pracy)
 • Do you speak English? (Czy mówisz po angielsku?)
 • When does the bus arrive? (Kiedy przyjeżdża autobus?)
 • How often does she go to the gym? (Jak często ona chodzi na siłownię?)
 • I don’t like coffee. (Nie lubię kawy)
 • Does he play the guitar? (Czy on gra na gitarze?)

Podczas ćwiczeń, warto stworzyć różne zdania, aby zdobyć pewność i umiejętność swobodnego posługiwania się czasem Present Simple. Ćwiczenia można wykonywać samodzielnie lub skorzystać z dostępnych materiałów online, które oferują interaktywne zadania i sprawdzanie poprawności odpowiedzi.

Tworzenie zdania przeczącego w czasie Present Simple: Ćwiczenia dla doskonalenia umiejętności

W przypadku tworzenia zdania przeczącego w czasie Present Simple, korzystamy z formy odmiennej czasownika „be” w trzeciej osobie liczby pojedynczej oraz dodajemy słowo „not” lub odpowiednie słowo negujące. Musimy pamiętać o właściwej formie czasownika „be” oraz odpowiednim umiejscowieniu słowa „not” w zdaniu. Ten zwrot jest ważny, ponieważ pozwala nam wyrazić negację w zależności od kontekstu, co ma duże znaczenie w komunikacji.

W przypadku ćwiczeń online, wiele platform oferuje interaktywne zadania, które pomagają w doskonaleniu umiejętności w tym zakresie. Przykłady zadań i odpowiedzi są dostępne, co pozwala na samodzielne sprawdzenie poprawności odpowiedzi. Dzięki temu można skoncentrować się na nauce, praktyce i doskonaleniu umiejętności tworzenia zdania przeczącego w czasie Present Simple. Uczestnictwo w tego rodzaju kursach jest wygodne, elastyczne pod względem czasu oraz dostępne z dowolnego miejsca.

Podsumowanie

Czas Present Simple, czas teraźniejszy prosty w języku angielskim, jest jednym z podstawowych czasów gramatycznych. Używamy go do artykułowania ogólnych faktów, rutyn, nawyków i powtarzających się czynności. W czasie Present Simple, czasownik „to be” (być) ma formy „am”, „are” (w przypadku osoby liczby mnogiej) oraz „is” (w przypadku trzeciej osoby liczby pojedynczej).

Czas Present Simple pozwala nam opisywać codzienne czynności, wyrażać częstotliwość, zadawać pytania o nawyki i rutyny oraz wyrażać ogólne fakty. Jest to ważny czas gramatyczny w języku angielskim, który umożliwia komunikację i zdobywanie informacji. Przez naukę czasu Present Simple, możemy dowiedzieć się o preferencjach innych osób, opisywać rzeczywistość i pytania o nią, a także porozumiewać się w różnych sytuacjach, zarówno w mowie, jak i w piśmie.